Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej w sprawie zmiany systemu finansowania partii politycznych

26 czerwca 2015

Socjaldemokracja Polska od dawna opowiada się za pozostaniem przy systemie finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Wielokrotnie przytaczaliśmy przykłady negatywnych konsekwencji zmiany finansowania partii jak zwiększone ryzyko korupcji lub finansowego wpływu grup lub osób na działania partii. Partie jako instytucje reprezentujące interesy obywateli winny być niezależne od finansowych nacisków. Ich głównym zadaniem winno być skupianie się na wypracowaniu propozycji rozwiązań poprawiających sytuację społeczno-gospodarczą Polaków, a nie poszukiwanie sponsorów i źródeł finansowania.

czytaj więcej...

Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej podpisał deklarację ruchu Wolność i Równość

16 maja 2015

Podczas spotkania w Sejmie w dn. 15 maja b.r. przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Wojciech Filemonowicz podpisał w imieniu SDPL deklarację ruchu Wolność i Równość inicjującą rozmowy o jednoczeniu i odbudowie nowoczesnej lewicy w Polsce. „Działaczki i działacze, polityczki i politycy o różnej biografii i różnych poglądach zjednoczyli się, ponieważ mają wspólne marzenie, marzenie o Polsce ludzi wolnych i równych, o Polsce nowoczesnej, otwartej, tolerancyjnej i sprawiedliwej” - mówił na konferencji inaugurującej działanie ruchu prof. Jan Hartman.

czytaj więcej...

Socjaldemokracja Polska wspiera inicjatywę Wolność i Równość

12 maja 2015

Socjaldemokracja Polska wyraża swoje poparcie dla inicjatywy czwórki wybitnych profesorów dotyczącej odbudowy silnej i nowoczesnej lewicy. Poniżej publikujemy tekst apelu profesorów. „Polska stanęła przez groźbą całkowitego zdominowania życia publicznego i politycznego przez środowiska prawicowe, w tym również te skrajne. Szczególnym zagrożeniem wydaje się nacjonalistyczny populizm, powiązany z demagogią ekonomiczną i ksenofobią. Siły postępowe obecne w polskiej polityce nie są dziś zdolne narzucić życiu publicznemu przyjętych w świecie demokratycznym standardów racjonalności i kultury politycznej.

czytaj więcej...

Z okazji 1 maja

1 maja 2015

Z okazji Święta Pracy 1 Maja Socjaldemokracja Polska życzy wszystkim Polkom i Polakom godnych warunków pracy i płacy, równych szans rozwoju osobistego i zawodowego oraz respektowania wszystkich praw pracowniczych.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21