Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Apel do premiera Donalda Tuska o wdrożenie reform poprawiających bezpieczeństwo na polskich drogach

22 lipca 2014

W 2009 r. Socjaldemokracja Polska zaproponowała szeroką debatę sił politycznych i ekspertów, celem wypracowania ponadpartyjnego, kompleksowego, popartego wiedzą ekspertów i doświadczeniem innych krajów programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do dyskusji przedłożyliśmy także gotowy pakiet drogowy " stop śmierci na drogach". Od tego czasu regularnie apelujemy o debatę i wprowadzenie reform w tym obszarze.


 

Przypominamy że w Polsce stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zarówno w statystykach, jak i w opiniach ekspertów najgorszy spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.


 

Socjaldemokracja Polska po raz kolejny apeluje do premiera oraz odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym ministrów, by zajęli się reformą tego fatalnego w skutkach obszaru. Oczekujemy przeprowadzenia z inicjatywy rządu debaty z udziałem sił politycznych i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozpoczęcia pilnych prac zmierzających do powstania narodowego programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

czytaj więcej...

W 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

3 czerwca 2014

Przez ostatnie 25 lat w Polsce dokonał się ogromny skok cywilizacyjny. Nowe instytucje demokratyczne, państwowe i samorządowe, ale także utworzony od podstaw system gospodarki rynkowej, a w późniejszym czasie integracja europejska tworzą dziś fundament wolnej Polski.

 

Jesteśmy głęboko przekonani o doniosłym znaczeniu przemian , które nastąpiły po 1989r., czego skutkiem jest dzisiaj możliwość samodzielnego wpływania tak na rozwój naszego kraju i jak i całej Europy.

 

Socjaldemokracja Polska pragnie wskazać na szczególną rolę zwykłych obywateli w kreowaniu naszego sukcesu. To właśnie ich inicjatywa, pracowitość i odpowiedzialność sprawiły, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw naszego regionu.

 

Jednocześnie Socjaldemokracja Polska wskazuje na potrzebę dalszych reform dla umacniania wolności, zwiększania równości szans i solidaryzmu społecznego oraz poprawy warunków życia obywateli.

czytaj więcej...

Z okazji Święta Pracy 1 Maja

28 kwietnia 2014

Z okazji Święta Pracy 1 Maja Socjaldemokracja Polska życzy wszystkim Polkom i Polakom godnych warunków pracy i płacy, równych szans rozwoju osobistego i zawodowego oraz respektowania wszystkich praw pracowniczych.

 

Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi osobami bezrobotnymi a także  mającymi trudności ze znalezieniem stałej pracy, jak również zatrudnionymi na tzw. „umowach śmieciowych”.

 

Postulujemy wdrożenie szybkich reform, których podstawowym celem będzie wspomaganie zatrudnienia oraz poprawa jego warunków dla wszystkich obywateli, tak by podnieść poziom życia i dorównać do warunków zachodnioeuropejskich.

czytaj więcej...

Oświadczenie SDPL i UL w sprawie działań polskiej dyplomacji na Ukrainie

26 lutego 2014

Socjaldemokracja Polska i Unia Lewicy wyrażają słowa uznania dla ostatnich działań polskiej dyplomacji na Ukrainie.


 

Podjęcie  przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego niezwykle trudnej misji w kluczowym momencie konfliktu w Kijowie, zapobiegło dalszemu rozlewowi krwi oraz, jak już dzisiaj wiemy, masowej egzekucji protestujących na Majdanie.


 

Dzięki tej misji Polska odegrała fundamentalnie ważną rolę, nie tylko jako sąsiad wspierający ruchy demokratyczne, ale zwłaszcza jako dojrzały i poważny lider polityki wschodniej Unii Europejskiej. Po latach nie zawsze skutecznych zabiegów, po wielu miesiącach bezowocnych starań negocjatorów, w najtrudniejszym dla Ukrainy momencie od czasów wojny, Polska wykazała się skutecznymi działaniami mogącymi stać się podstawą do całkiem nowych relacji dobrosąsiedzkich.


W najbliższym czasie konieczne będzie dalsze wsparcie dla ukraińskich sił demokratycznych i pomoc międzynarodowa przy wdrażaniu niepopularnych reform.  Jesteśmy przekonani, że rząd oraz osobiste zaangażowanie Polskiego Ministra Spraw Zagranicznych pomoże Ukrainie przejść przez ten niełatwy okres oraz doprowadzi zgodnie z wolą narodu ukraińskiego do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21