Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Socjaldemokracja Polska przystępuje do "Porozumienia Ryszarda Kalisza"

24 lipca 2014

W dniu 24 lipca 2014 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, Socjaldemokracji Polskiej i Unii Lewicy powstało „Porozumienie Ryszarda Kalisza”. Poniżej przedstawiamy jego deklarację założycielską.

 

Deklaracja „Porozumienia Ryszarda Kalisza”

 

Polska polityka coraz bardziej oddala się od zwykłych obywateli i spraw dla nich najważniejszych. Postępujący spadek poparcia dla partii rządzącej pcha nasz kraj w objęcia radykalnych środowisk prawicowych, które nie mają żadnego pomysłu na przyszłość Polski.

 

Polityka krajowa uległa w ostatnim czasie transformacji i nabrała charakteru spersonalizowanego: z jednej strony Donald Tusk i partia rządząca, z drugiej Jarosław Kaczyński, którego priorytetem jest walka z obecnym premierem.
 
Wobec takiej perspektywy konieczny jest zdecydowany sprzeciw i stworzenie realnej alternatywy personalno-politycznej. Tylko polityk cieszący się wysokim zaufaniem społecznym, doświadczony i kompetentny jest w stanie zbudować lewicowy blok polityczny, któremu zaufają miliony obywateli. Blok polityczny, który służyć ma społeczeństwu a nie własnym interesom, którego celem poprzez wygranie trzech najbliższych wyborów będzie zapewnienie Polsce tak szybkiego rozwoju, jaki obserwowaliśmy podczas poprzednich rządów lewicowych.
 
Wierząc głęboko, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przeciwstawić się nadchodzącej groźbie populizmu i niekompetencji, apelujemy do środowisk postępowej lewicy o nawiązanie dialogu i stworzenie spójnego frontu politycznego.

czytaj więcej...

Apel do premiera Donalda Tuska o wdrożenie reform poprawiających bezpieczeństwo na polskich drogach

22 lipca 2014

W 2009 r. Socjaldemokracja Polska zaproponowała szeroką debatę sił politycznych i ekspertów, celem wypracowania ponadpartyjnego, kompleksowego, popartego wiedzą ekspertów i doświadczeniem innych krajów programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do dyskusji przedłożyliśmy także gotowy pakiet drogowy " stop śmierci na drogach". Od tego czasu regularnie apelujemy o debatę i wprowadzenie reform w tym obszarze.


 

Przypominamy że w Polsce stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zarówno w statystykach, jak i w opiniach ekspertów najgorszy spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.


 

Socjaldemokracja Polska po raz kolejny apeluje do premiera oraz odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym ministrów, by zajęli się reformą tego fatalnego w skutkach obszaru. Oczekujemy przeprowadzenia z inicjatywy rządu debaty z udziałem sił politycznych i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozpoczęcia pilnych prac zmierzających do powstania narodowego programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

czytaj więcej...

W 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

3 czerwca 2014

Przez ostatnie 25 lat w Polsce dokonał się ogromny skok cywilizacyjny. Nowe instytucje demokratyczne, państwowe i samorządowe, ale także utworzony od podstaw system gospodarki rynkowej, a w późniejszym czasie integracja europejska tworzą dziś fundament wolnej Polski.

 

Jesteśmy głęboko przekonani o doniosłym znaczeniu przemian , które nastąpiły po 1989r., czego skutkiem jest dzisiaj możliwość samodzielnego wpływania tak na rozwój naszego kraju i jak i całej Europy.

 

Socjaldemokracja Polska pragnie wskazać na szczególną rolę zwykłych obywateli w kreowaniu naszego sukcesu. To właśnie ich inicjatywa, pracowitość i odpowiedzialność sprawiły, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw naszego regionu.

 

Jednocześnie Socjaldemokracja Polska wskazuje na potrzebę dalszych reform dla umacniania wolności, zwiększania równości szans i solidaryzmu społecznego oraz poprawy warunków życia obywateli.

czytaj więcej...

Z okazji Święta Pracy 1 Maja

28 kwietnia 2014

Z okazji Święta Pracy 1 Maja Socjaldemokracja Polska życzy wszystkim Polkom i Polakom godnych warunków pracy i płacy, równych szans rozwoju osobistego i zawodowego oraz respektowania wszystkich praw pracowniczych.

 

Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi osobami bezrobotnymi a także  mającymi trudności ze znalezieniem stałej pracy, jak również zatrudnionymi na tzw. „umowach śmieciowych”.

 

Postulujemy wdrożenie szybkich reform, których podstawowym celem będzie wspomaganie zatrudnienia oraz poprawa jego warunków dla wszystkich obywateli, tak by podnieść poziom życia i dorównać do warunków zachodnioeuropejskich.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21