Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Z okazji 1 maja

1 maja 2015

Z okazji Święta Pracy 1 Maja Socjaldemokracja Polska życzy wszystkim Polkom i Polakom godnych warunków pracy i płacy, równych szans rozwoju osobistego i zawodowego oraz respektowania wszystkich praw pracowniczych.

czytaj więcej...

List przewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej do premier Ewy Kopacz

29 stycznia 2015

Szanowna Pani Premier,

Według raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koszty wypadków i kolizji w 2013 roku przekroczyły 40 mld zł. Polska niestety nadal zajmuje ostatnie miejsca w unijnych zestawieniach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w wypadkach drogowych. Pijaństwo i piractwo drogoweto prawdziwe plagi, których tragiczne skutki widać w statystykach.

Socjaldemokracja Polska od wielu lat wskazujena konieczność wdrożenia kompleksowego programu reform i koordynacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Wielokrotnie przedkładaliśmy propozycje takich rozwiązań. Od początku tej kadencji regularnie uprzedzaliśmy decydentów o prawdopodobnych skutkach zaniechania reform i zwykłej niekompetencji ówczesnego ministra transportu, ośmieszonego dziś z innych powodów. Dziś  mimo wielkich inwestycji w nowoczesną infrastrukturę drogową nadal ginie na polskich drogach najwięcej osób spośród wszystkich państw unijnych, a koszty wypadków zaliczają się do najwyższych.

czytaj więcej...

Stanowisko Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej, Unii Lewicy, Unii Pracy

17 stycznia 2015

Cisza, zaduma i refleksja nad spuścizną po zmarłym należą do cech, które osoby z otoczenia zmarłego, również tego dalszego, winny pielęgnować w trudnych dla rodziny i bliskich dniach. Już barwna prezentacja tryskającej humorem kandydatki w kilka godzin po śmierci Józefa Oleksego została przez nas przyjęta z niesmakiem i niedowierzaniem. Skutkiem wyboru daty i sposobu prezentacji kandydatury jest jej ograniczenie do grona osób, które uważają się za autorów tej kpiny z majestatu najważniejszego urzędu w kraju.


 
Za całkowicie niedopuszczalne i haniebne uważamy powoływanie się tuż po pogrzebie nieodżałowanego Józefa Oleksego na Jego dorobek i rzekome poparcie. Z obojętnością podchodzimy do udziału lub wycofania się jednej z kandydatek w wyborach na urząd Prezydenta RP. Nie sposób jednak nie reagować, gdy łamane są ostatnie normy etyczne i obyczaje, które tak bliskie były naszemu Przyjacielowi. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiej kampanii wyborczej.

czytaj więcej...

Zmarł Józef Oleksy

9 stycznia 2015

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Oleksego, wybitnego polityka lewicy, byłego marszałka sejmu, premiera, ministra spraw wewnętrznych i posła.

Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21