Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

List przewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej do premier Ewy Kopacz

29 stycznia 2015

Szanowna Pani Premier,

Według raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koszty wypadków i kolizji w 2013 roku przekroczyły 40 mld zł. Polska niestety nadal zajmuje ostatnie miejsca w unijnych zestawieniach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w wypadkach drogowych. Pijaństwo i piractwo drogoweto prawdziwe plagi, których tragiczne skutki widać w statystykach.

Socjaldemokracja Polska od wielu lat wskazujena konieczność wdrożenia kompleksowego programu reform i koordynacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Wielokrotnie przedkładaliśmy propozycje takich rozwiązań. Od początku tej kadencji regularnie uprzedzaliśmy decydentów o prawdopodobnych skutkach zaniechania reform i zwykłej niekompetencji ówczesnego ministra transportu, ośmieszonego dziś z innych powodów. Dziś  mimo wielkich inwestycji w nowoczesną infrastrukturę drogową nadal ginie na polskich drogach najwięcej osób spośród wszystkich państw unijnych, a koszty wypadków zaliczają się do najwyższych.

czytaj więcej...

Stanowisko Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej, Unii Lewicy, Unii Pracy

17 stycznia 2015

Cisza, zaduma i refleksja nad spuścizną po zmarłym należą do cech, które osoby z otoczenia zmarłego, również tego dalszego, winny pielęgnować w trudnych dla rodziny i bliskich dniach. Już barwna prezentacja tryskającej humorem kandydatki w kilka godzin po śmierci Józefa Oleksego została przez nas przyjęta z niesmakiem i niedowierzaniem. Skutkiem wyboru daty i sposobu prezentacji kandydatury jest jej ograniczenie do grona osób, które uważają się za autorów tej kpiny z majestatu najważniejszego urzędu w kraju.


 
Za całkowicie niedopuszczalne i haniebne uważamy powoływanie się tuż po pogrzebie nieodżałowanego Józefa Oleksego na Jego dorobek i rzekome poparcie. Z obojętnością podchodzimy do udziału lub wycofania się jednej z kandydatek w wyborach na urząd Prezydenta RP. Nie sposób jednak nie reagować, gdy łamane są ostatnie normy etyczne i obyczaje, które tak bliskie były naszemu Przyjacielowi. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiej kampanii wyborczej.

czytaj więcej...

Zmarł Józef Oleksy

9 stycznia 2015

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Oleksego, wybitnego polityka lewicy, byłego marszałka sejmu, premiera, ministra spraw wewnętrznych i posła.

Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21