Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Porozumienie Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej i Wolności i Równości

22 stycznia 2016

W dniu 21 stycznia br. przewodniczący trzech partii lewicowych, które w sierpniu 2015 r. utworzyły Koalicyjny Komitet Wyborczy ZJEDNOCZONA LEWICA podjęli decyzję o kontynuacji projektu i zawiązaniu ściślejszej współpracy polityczno-organizacyjnej. Podpisane zostało Porozumienie, do którego zaproszone zostaną inne partie polityczne i środowiska społeczne. Z J E D N O C Z O N A L E W I C A Porozumienie Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej i Wolności i Równości Warszawa, 21 stycznia 2016 r. I Przewodniczący Polskiej Lewicy Jacek Zdrojewski, Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Wojciech Filemonowicz i Przewodniczący Wolności i Równości Piotr Musiał, stwierdzając zbieżność celów programowych trzech partii działających od sierpnia 2015 r. jako Zjednoczona Lewica, wyrażają wolę działania na rzecz: Stworzenia nowoczesnej koalicji politycznej skupiającej wszystkie środowiska, którym bliskie są ideały socjaldemokratyczne i postępowej lewicy. Wspólnego urzeczywistniania wizji Rzeczypospolitej demokratycznej, sprawiedliwej, solidarnej,wolnej od archaicznych stereotypów, nacjonalizmów i braku tolerancji. Konsekwentnego eliminowania wszelkich patologii z życia publicznego, przeciwstawiania się partyjnemu zawłaszczaniu państwa, nepotyzmowi, tolerowaniu afer i korupcji. Przeciwstawiania się zagrożeniom ze strony prawicy, skłócającej społeczeństwo i dążącej do ograniczenia demokracji i praw obywatelskich. Umacniania międzynarodowej pozycji Polski poprzez wspieranie integracji europejskiej. II Dla realizacji tych celów Przewodniczący PL, SDPL i WiR postanawiają nawiązać ścisłą współpracę, polegającą na: Wspólnym starcie w wyborach samorządowych i parlamentarnych jako Zjednoczona Lewica. Wspólnym popieraniu kandydatki lub kandydata w wyborach na urząd Prezydenta RP. Skoordynowaniu działań zarządów partii mających na celu przekazywanie materiałów do debaty parlamentarnej reprezentującemu nas w parlamencie Senatorowi RP. Podjęciu współpracy radnych PL, SDPL i WiR w organach samorządu terytorialnego. III Powyższe ustalenia wymagają akceptacji statutowych władz Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej i Wolności i Równości. Wojciech Filemonowicz Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Piotr Musiał Przewodniczący Wolności i Równości Jacek Zdrojewski Przewodniczący Polskiej Lewicy

czytaj więcej...

NOUS SOMMES UNIS

14 listopada 2015

Nasze serca i myśli są w tych trudnych chwilach z Wami Drodzy Przyjaciele z Francji. Pragniemy Wam złożyć szczere wyrazy współczucia. Łączymy się w żałobie z bliskimi ofiar. Rannym i poszkodowanym w zamachach życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kategorycznie potępiamy te barbarzyńskie akty przemocy, stanowiące zamach na podstawowe wartości cywilizowanego świata. Jesteśmy zjednoczeni w tych trudnych chwilach.

czytaj więcej...

Oświadczenie Zjednoczonej Lewicy w sprawie referendum 25.10.2015

21 sierpnia 2015

Zjednoczona Lewica z wielkim rozczarowaniem przyjęła decyzję Prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił wystąpić do Senatu RP o wyrażenie zgody na rozpisanie referendum w dniu wyborów 25 października 2015 r. Idea tego referendum oraz proponowane pytania są elementem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi stanowi zabieg marketingu politycznego, mający na celu zachęcanie wyborców do głosowania na PiS jako tę partię, która doprowadziła do referendum oraz występuje jako rzeczniczka najbardziej narzucających się w sferze emocjonalnej odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Uważamy ten populistyczny chwyt Prezydenta nie tylko za dowód partyjnego charakteru jego prezydentury, lecz przede wszystkim za akt destrukcyjny dla porządku demokratycznego, i to w najbardziej wrażliwym i chronionym jego elemencie, którym jest neutralność i bezstronność państwa w procedurze wyborczej, wyrażająca się m.in. w przepisach o ciszy wyborczej oraz zakazie agitacji partyjnej w lokalach wyborczych. Jednoczesność wyborów parlamentarnych oraz referendum byłoby de facto formą agitacji wyborczej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym stanowiłoby zamach na fundamenty polskiej demokracji i nader niebezpieczny precedens. Ponadto, z uwagi na samą treść proponowanych pytań, uważamy referendum za niekonstytucyjne, w czym zgadzamy się z prof. Andrzejem Zollem i marszałkiem Markiem Borowskim. Wzywamy Senat RP do oddalenia wniosku Prezydenta.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21