Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Stanowisko przewodniczących Socjaldemokracji Polskiej i Unii Lewicy w sprawie spotkania Leszka Millera z Jarosławem Kaczyńskim.

20 listopada 2014

Uważamy, że wzięcie udziału przez Leszka Millera w ataku Jarosława Kaczyńskiego na polską demokrację hańbi całą lewicę.
Katastrofalny wynik wyborczy skutkować powinien rzetelną samooceną i analizą błędów, jakie popełnione zostały na etapie przedwyborczym oraz w trakcie samej kampanii wyborczej. Niestety, zamiast pokory i autorefleksji Pana Przewodniczącego, jesteśmy świadkami wściekłego ataku na podstawy systemowe naszego państwa.

 

Propozycje panów Kaczyńskiego i Millera to zwykłe awanturnictwo polityczne, obliczone wyłącznie na doraźne korzyści wizerunkowe i nie baczące na szkody wyrządzane demokracji i samej Polsce. Zachcianki obu liderów kosztować mogą ok. 300 mln. złotych, domniemywać więc można, że zamierzają je sfinansować z własnej kieszeni. Nikt trzeźwo myślący nie spodziewa się przecież, że nieodpowiedzialne pomysły nowych koalicjantów pokrywać będzie polskie społeczeństwo.

 

W sytuacji kompromitacji PKW, gdy nie zawiodło samo liczenie głosów, tylko sposób przekazywania wyników, wskazany jest spokój i cierpliwość. Jeśli w ostatecznym podsumowaniu wyborów okaże się, iż ilość głosów nieważnych była ponadnormatywnie duża i pojawiły się inne uchybienia w procesie wyborczym, to należy szukać takich rozwiązań, które w przyszłości wykluczą ich występowanie.

 

czytaj więcej...

List przewodniczącego Wojciecha Filemonowicza do premier Ewy Kopacz

8 października 2014

Szanowna Pani Premier,

W 2009 r. Socjaldemokracja Polska zaproponowała szeroką debatę sił politycznych i ekspertów, celem wypracowania ponadpartyjnego, kompleksowego, popartego wiedzą ekspertów i doświadczeniem innych krajów programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do dyskusji przedłożyliśmy także gotowy pakiet drogowy " stop śmierci na drogach". Od tego czasu regularnie apelujemy o debatę i wprowadzenie reform w tym obszarze.

czytaj więcej...

Przygotowania do wyborów samorządowych

6 sierpnia 2014

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Wojciech Filemonowicz oraz Ryszard Kalisz ogłosili rozpoczęcie przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych. Socjaldemokracja Polska, Dom Wszystkich Polska oraz Unia Lewicy zrzeszone w Porozumieniu Ryszarda Kalisza zaprosiły do współpracy środowiska lewicowe i centrolewicowe, jak również pojedyncze osoby zainteresowane działalnością na rzecz samorządów lokalnych.

czytaj więcej...

Socjaldemokracja Polska przystępuje do "Porozumienia Ryszarda Kalisza"

24 lipca 2014

W dniu 24 lipca 2014 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, Socjaldemokracji Polskiej i Unii Lewicy powstało „Porozumienie Ryszarda Kalisza”. Poniżej przedstawiamy jego deklarację założycielską.

 

Deklaracja „Porozumienia Ryszarda Kalisza”

 

Polska polityka coraz bardziej oddala się od zwykłych obywateli i spraw dla nich najważniejszych. Postępujący spadek poparcia dla partii rządzącej pcha nasz kraj w objęcia radykalnych środowisk prawicowych, które nie mają żadnego pomysłu na przyszłość Polski.

 

Polityka krajowa uległa w ostatnim czasie transformacji i nabrała charakteru spersonalizowanego: z jednej strony Donald Tusk i partia rządząca, z drugiej Jarosław Kaczyński, którego priorytetem jest walka z obecnym premierem.
 
Wobec takiej perspektywy konieczny jest zdecydowany sprzeciw i stworzenie realnej alternatywy personalno-politycznej. Tylko polityk cieszący się wysokim zaufaniem społecznym, doświadczony i kompetentny jest w stanie zbudować lewicowy blok polityczny, któremu zaufają miliony obywateli. Blok polityczny, który służyć ma społeczeństwu a nie własnym interesom, którego celem poprzez wygranie trzech najbliższych wyborów będzie zapewnienie Polsce tak szybkiego rozwoju, jaki obserwowaliśmy podczas poprzednich rządów lewicowych.
 
Wierząc głęboko, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przeciwstawić się nadchodzącej groźbie populizmu i niekompetencji, apelujemy do środowisk postępowej lewicy o nawiązanie dialogu i stworzenie spójnego frontu politycznego.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21