Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Oświadczenie SDPL i UL w sprawie działań polskiej dyplomacji na Ukrainie

26 lutego 2014

Socjaldemokracja Polska i Unia Lewicy wyrażają słowa uznania dla ostatnich działań polskiej dyplomacji na Ukrainie.


 

Podjęcie  przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego niezwykle trudnej misji w kluczowym momencie konfliktu w Kijowie, zapobiegło dalszemu rozlewowi krwi oraz, jak już dzisiaj wiemy, masowej egzekucji protestujących na Majdanie.


 

Dzięki tej misji Polska odegrała fundamentalnie ważną rolę, nie tylko jako sąsiad wspierający ruchy demokratyczne, ale zwłaszcza jako dojrzały i poważny lider polityki wschodniej Unii Europejskiej. Po latach nie zawsze skutecznych zabiegów, po wielu miesiącach bezowocnych starań negocjatorów, w najtrudniejszym dla Ukrainy momencie od czasów wojny, Polska wykazała się skutecznymi działaniami mogącymi stać się podstawą do całkiem nowych relacji dobrosąsiedzkich.


W najbliższym czasie konieczne będzie dalsze wsparcie dla ukraińskich sił demokratycznych i pomoc międzynarodowa przy wdrażaniu niepopularnych reform.  Jesteśmy przekonani, że rząd oraz osobiste zaangażowanie Polskiego Ministra Spraw Zagranicznych pomoże Ukrainie przejść przez ten niełatwy okres oraz doprowadzi zgodnie z wolą narodu ukraińskiego do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

czytaj więcej...

Oświadczenie przewodniczących Socjaldemokracji Polskiej i Unii Lewicy

8 lutego 2014

Unia Lewicy i Socjaldemokracja Polska zgodnie oświadczają, że nie widzą możliwości dalszej współpracy z Januszem Palikotem w ramach koalicji Europa Plus.

Unia Lewicy i Socjaldemokracja Polska przyjmują do wiadomości fakt jednostronnego zerwania porozumienia koalicyjnego Europa Plus przez Janusza Palikota, poprzez ciągłą i świadomą działalność całkowicie niezgodną z przyjętymi jednogłośnie przez sygnatariuszy porozumienia z 25.06.2013 zasadami współpracy.

Przypominamy, że podstawą podpisania deklaracji współpracy stały się reguły partnerstwa i funkcjonowania sygnatariuszy porozumienia na równych zasadach. Zgodnie z zaakceptowanymi normami współpracy decyzje miały być podejmowane poprzez osiąganie kompromisu w ramach zespołu politycznego Europa Plus, w którym wszyscy sygnatariusze mieli mieć równe prawa. W oparciu o statuty naszych partii, demokratyczne zasady będące podstawą funkcjonowania w polityce i przyjęte powszechnie obyczaje partnerstwa w tworzeniu koalicji, nie możemy zaakceptować narzucanych nam autorytarnych reguł działania.

Polityka w naszym przekonaniu, winna być sztuką kompromisu służącą społeczeństwu. Tymczasem lider jednego z podmiotów współtworzących Europę Plus, nie respektując podpisanych wcześniej zasad współpracy oraz lekceważąc koalicjantów notorycznie narzuca pozostałym swoje decyzje. Doceniamy miesiące współpracy i zaangażowania ze strony naszych pozostałych partnerów, niebagatelny wkład pracy koordynatora Zespołu Politycznego Europy Plus na rzecz ujednolicenia koalicji. Zwracamy się również do Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska oraz pozostałych sygnatariuszy porozumienia Europa Plus do przeciwdziałania dalszej „palikotyzacji” polskiej polityki.

Pomyślnej przyszłości kraju nie da się zbudować takimi metodami i takim traktowaniem kogokolwiek.

czytaj więcej...

Oświadczenie przewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej wysłane do Andrzeja Rozenka

8 lutego 2014

Szanowny Panie,

Wzywam do zaprzestania wprowadzania opinii publicznej w błąd poprzez twierdzenie, że, cytuję "Większość działaczy SdPl opuściła swoją partię i wstąpiła do Twojego Ruchu". Stwierdzam, co Panu doskonale wiadomo, że spośród członków Socjaldemokracji Polskiej (stan na okres tworzenia Twojego Ruchu, tj. 2 połowę roku 2013) nie jest mi znany ani jeden przypadek opuszczenia SDPL i wstąpienia do Twojego Ruchu.

Wzywam Pana do sprostowania cytowanej powyżej wypowiedzi w ciągu 24 godzin pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

czytaj więcej...

Apel przewodniczącego SDPL w sprawie bezpieczeństwa na polskich drogach

3 stycznia 2014

W ostatnich dniach zdarzyły się na polskich drogach potworne tragedie, których sprawcami są pijani kierowcy.

 

Przypominam, że wielokrotnie apelowałem do premiera oraz odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym ministrów, by zajęli się reformą tego fatalnego w skutkach obszaru. 

 

Socjaldemokracja Polska zaproponowała już w 2009 roku szeroką debatę sił politycznych i ekspertów, celem wypracowania ponadpartyjnego programu reform. Do dyskusji przedłożyliśmy pakiet drogowy " stop śmierci na drogach". Od tego czasu regularnie apelujemy o debatę i wprowadzenie reform w tym obszarze.

 

Niemal przed rokiem, w styczniu 2013 r. napisałem w liście do premiera, by wreszcie powstał kompleksowy, poparty wiedzą ekspertów i doświadczeniem innych krajów program bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Również w ubiegłym roku przedstawiłem propozycję powołania okrągłego stołu w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, niestety również bez zainteresowania ze strony premiera jak i właściwych w tej sprawie ministrów. 

 

Dla przypomnienia podam, że w Polsce stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zarówno w statystykach, jak i w opiniach ekspertów najgorszy spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. 

 

Oczekuję przeprowadzenia z inicjatywy rządu debaty z udziałem sił politycznych i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozpoczęcia pilnych prac zmierzających do powstania narodowego programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21